Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
Big Barrel

Εύρεση εργασίας

Το Alexander beach hotel & spa στην Αλεξανδρούπολη ενδιαφέρεται να προσλάβει προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων

Πληροφορίες
Ημ/νία έκδοσης: 27-11-2023
Όνομα υπεύθυνου: Alexander beach hotel & spa
Τηλέφωνο: 2551039290
E-mail: mailaddress4cv@gmail.com
Περιγραφή

Το "Alexander beach hotel & spa" στην Αλεξανδρούπολη, ενδιαφέρεται να προσλάβει τις παρακάτω ειδικότητες: 

1) Συντηρητή Εγκαταστάσεων - Κωδικός θέσης: MAIN

Προηγούμενη εμπειρία  θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα.

Προσφέρουμε:

 • Ικανοποιητικές αποδοχές
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Πρόσθετες παροχές εκπαίδευσης 
2) Προϊστάμενο λογιστηρίου - Κωδικός θέσης: ACC

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ 
 • Γνώση  λογιστικής σε βιβλία τρίτης κατηγορίας
 • Καλή γνώση Η/Υ ( λογιστικών προγραμμάτων & προγραμμάτων office)
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 

3) 
Βοηθός Λογιστηρίου - Κωδικός θέσης: ASS

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο από ΑΕΙ ή ΤΕΙ
 • Γνώση  λογιστικής σε βιβλία τρίτης κατηγορίας
 • Καλή γνώση Η/Υ ( λογιστικών προγραμμάτων & προγραμμάτων office)
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα εκτιμηθεί
 
4) Υπεύθυνό Μηχανογράφησης - Κωδικός θέσης: ΙΤ

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Εμπειρία σε διαχείριση Server (Windows Server – Exchange Server – IIS – MS SQL Server)
 • Εμπειρία σε διαχείριση δικτύων (Routing – DNS – Firewalls)
 • Θα εκτιμηθεί γνώση σε συστήματα ERP (κατά προτίμηση SoftOne)
 • Θα εκτιμηθεί γνώση προγραμματισμού (C# , Javascript κτλ)

5) Υπάλληλο Υποδοχής - Κωδικός θέσης: REC

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 • Απαραίτητη γνώση Αγγλικής γλώσσας ή / και  Τούρκικης γλώσσας
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες

Προσφέρουμε:

 • Ικανοποιητικές αποδοχές
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Πρόσθετες παροχές εκπαίδευσης

Παρακαλούμε όπως αποστείλατε βιογραφικά σημειώματα στο 2ο χλμ Αλεξανδρούπολης - Κομοτηνής. Τ.Κ. 681 00, Αλεξανδρούπολη ή στη ηλεκτρονική διεύθυνση mailaddress4cv@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25510-39290.