Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
Big Barrel

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Για τα αδέσποτα σε αστικές περιοχές, χρειάζονται ειδικές δράσεις.
Για τα αδέσποτα σε αστικές περιοχές, χρειάζονται ειδικές δράσεις.

Συνεργασία του Δήμου Αλεξανδρούπολης, με το φιλοζωικό σωματείο "ΠΕΡΙΤΑΣ"

21-06-2024

Με την υπογραφή συμφώνου επισφράγισαν τη συνεργασία τους ο Δήμος Αλεξανδρούπολης και το Φιλοζωικό Σωματείο “ΠΕΡΙΤΑΣ”.

Σκοπός της συμφωνίας είναι, κατά κύριο λόγο, η αντιμετώπιση και διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς στα όρια του Δήμου Αλεξανδρούπολης, η προστασία και η φροντίδα για την ευζωία αυτών και η ενημέρωση, με κάθε τρόπο, των κατοίκων του Δήμου οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους ζώα συντροφιάς, για τις υποχρεώσεις τους έναντι των ζώων τους, τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που προκύπτουν από τον Νόμο 4830/2021 στην περίπτωση παράβασης των διατάξεών του και γενικώς στην ανάγκη επίδειξης σεβασμού στη ζωή με όποια μορφή και σχήμα.

ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ

Αντικείμενο της συμφωνίας είναι η συνεργασία των δύο συμβαλλομένων για την περισυλλογή, τη σήμανση και καταγραφή των ζώων, τον αποπαρασιτισμό, εμβολιασμό και την στείρωση αυτών και η προώθησή τους για υιοθεσία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Επίσης, η ενημέρωση των δημοτών για τις υποχρεώσεις του υπεύθυνου ιδιοκτήτη ζώου καθώς και η συνεργασία με τους φορείς ελέγχου και εφαρμογής του ν. 4830/2021.