Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
Big Barrel

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Ολοκληρώθηκε η αντικατάσταση 8.550 φωτιστικών σημείων με την εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία 8.550 νέων υπερσύγχρονων φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων τύπου Led.
Ολοκληρώθηκε η αντικατάσταση 8.550 φωτιστικών σημείων με την εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία 8.550 νέων υπερσύγχρονων φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων τύπου Led.

Πέντε μήνες νωρίτερα παραδόθηκε από τη DASTERI ο νέος φωτισμός LED στον Δήμο Διδυμοτείχου (video)

26-09-2023

Ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε η επένδυση αναβάθμισης φωτισμού του Δήμου Διδυμοτείχου από τη “DASTERISYSTEMSA.E.” και μάλιστα πέντε μήνες νωρίτερα από τον προβλεπόμενο από τη σύμβαση χρόνο. 

Συγκεκριμένα, έγινε η αντικατάσταση 8.550 φωτιστικών σημείων με την εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία 8.550 νέων υπερσύγχρονων φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων τύπου Led, συμπεριλαμβανομένης της 10ετούς εγγύησης/συντήρησης καλής λειτουργίας από τον Ανάδοχο, τα οποία φέρουν ήδη προεγκατάσταση ασύρματης διασύνδεσης μεταξύ τους για χρήση συστήματος απομακρυσμένης διαχείρισης φωτισμού στο πλαίσιο των “SMART CITIES”.

ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΘΡΑΚΗΣ


Η συγκεκριμένη επένδυση θα εξασφαλίσει την αναβάθμιση του φωτισμού με ομοιογένεια στις φωτιστικές συνθήκες του Δήμου παρέχοντας το αίσθημα ασφάλειας στους Δημότες, καθώς και εναρμόνιση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονισμούς, παρέχοντας στον Δήμο βελτίωση του Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος (Μείωση Εκπομπών Ρύπων CO2) και εγγυημένη εξοικονόμηση ενέργειας και οικονομικών πόρων ύψους άνω του 60%.

«Σήμερα ολοκληρώνεται ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής του Δήμου μας και μάλιστα στο μισό του προβλεπόμενου από τη σύμβαση χρόνου. Υλοποιήθηκε με επιτυχία η αναβάθμιση του φωτιστικού συστήματος του Δήμου Διδυμοτείχου, το οποίο θα προσφέρει εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες. Η συγκεκριμένη επένδυση θα επιφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη στο ταμείο του Δήμου για την επόμενη δεκαετία» δήλωσε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου, Ρωμύλος Χατζηγιάννογλου. 

Ακολουθεί σχετική δήλωση του Δημάρχου Διδυμοτείχου: